توجه:

* حتما روز آزمون (پایه دهم) عکس دانش آموز روی کارت چسبانده شود.

 


اطلاعیه :

***  اطلاعیه آزمون پایه دهم در تاریخ 98/12/09


 

پیگیری با استفاده از کد ملی(متوسطه2دختر) 00-99


رکوردی یافت نشد

مجتمع آموزشی راه رشد.