• تکمیل این فرم به منزله ثبت نام قطعی نمیباشد.
 • پرکردن همه فیلد های ستاره دار (*) الزامی است.

 توجه:

* حتما روز آزمون (پایه دهم) عکس دانش آموز روی کارت چسبانده شود.

 * پس از اتمام ثبت نام، کارت پیش ثبت نام را چاپ کرده و تا روز مصاحبه نزد خود نگه دارید.(در صورت تمایل به رویت مجدد کارت -با استفاده از کدملی- از منوی اصلی؛ کارت پیش ثبت نام  را انتخاب نمایید)

  


  اطلاعیه:  

  ***  اطلاعیه آزمون پایه دهم در تاریخ 98/12/09


 

فرم پیش ثبت نام متوسطه 2 پسرانه (۱۴۰۰-۱۳۹۹)
 1. نام(*)
  نا معتبر.
 2. نام خانوادگی(*)
  نا معتبر.
 3. کد ملی(*)
  کد ملی تکراری است.
 4. جنسیت(*)
  ورودی نامعتبر
 5. تاریخ تولد(*)
  / / ورودی نامعتبر
 6. محل تولد(*)
  ورودی نا معتبر
 7. داوطلب ثبت نام در پایه(*)
  ورودی نامعتبر
 8. رشته(*)
  ورودی نامعتبر
 9. ارزشیابی معدل نوبت اول(*)
  ورودی نا معتبر
 10. نام مدرسه سال تحصیلی ۹۹-۹۸(*)
  ورودی نا معتبر
 11. نوع مدرسه سال تحصیلی ۹۹-۹۸(*)
  ورودی نامعتبر
 12. منطقه مدرسه سال تحصیلی ۹۹-۹۸(*)
  ورودی نامعتبر
 13. مشخصات پدر

  _______________________
 14. نام ونام خانوادگی(*)
  ورودی نا معتبر
 15. میزان تحصیلات(*)
  ورودی نا معتبر
 16. رشته تحصیلی(*)
  ورودی نا معتبر
 17. شغل(*)
  ورودی نا معتبر
 18. آدرس محل کار(*)
  ورودی نا معتبر
 19. تلفن همراه(*)
  لطفا شماره را به صورت صحیح وارد نمایید.
 20. آدرس ایمیل
  ورودی نامعتبر
 21. مشخصات مادر

  _______________________
 22. نام ونام خانوادگی(*)
  ورودی نا معتبر
 23. میزان تحصیلات(*)
  ورودی نا معتبر
 24. رشته تحصیلی(*)
  ورودی نا معتبر
 25. شغل(*)
  ورودی نا معتبر
 26. آدرس محل کار(*)
  ورودی نا معتبر
 27. تلفن همراه(*)
  لطفا شماره را به صورت صحیح وارد نمایید.
 28. آدرس ایمیل
  ورودی نامعتبر
 29. اطلاعات تماس

  _______________________
 30. نشانی منزل(*)
  ورودی نا معتبر
 31. تلفن منزل(*)
  لطفا شماره را به صورت صحیح وارد نمایید.
 32. نحوه آشنایی با مدرسه
  ورودی نا معتبر
 33. (*)
  ورودی نامعتبر